sanafriends - Pomáháme dál

Centrum sanaplasma Olomouc 19.03.2014

Sanafriends podporuje rodiny, které jsou postiženy mukopolysacharidózou.
Zhruba 30 dětí v České republice je postiženo mukopolysacharidózou (MPS), metabolickým onemocněním, které je nevyléčitelné a končí smrtí v pozdním dětském nebo mladém dospělém věku. Těmto dětem a jejich rodinám pomáhá dobrovolné sdružení Společnost pro mukopolysacharidózu. Již dvacet let poskytuje krizové poradenství, sociální a právní pomoc, organizuje rehabilitační a terapeutická setkávání. Dobrovolníci tohoto sdružení pomáhají postiženým rodinám, aby jejich děti mohly důstojně žít.
Nadace sanafriends si velmi váží činnosti Společnosti pro mukopolysacharidózu, a proto finančně podpoří celonárodní setkání postižených rodin, které se uskuteční v červnu 2014 v Olomouci.