sanafriends - Pomáháme dál

Centrum sanaplasma Brno 07.10.2014

Slepí a zrakově postižení občané mají velmi omezené možnosti, jak trávit svůj volný čas. Sport je pro ně často možný jen s doprovodem a s vynaložením velkého úsilí. Sanafriends foundation podporuje sociální iniciativu lidí, kteří svým postiženým spoluobčanům vytváří přístup k masovému sportu.

Od roku 2014 běhají zaměstnanci sanaplasma s klienty z Centra sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně – Chrlicích. Spojují vlastní sportovní aktivity s pomocí postiženým lidem, čímž zlepšují jejich zdravotní stav, fyzickou kondici a v neposlední řadě i soběstačnost.

Zaměstnanci sanaplasma doprovází několikrát ročně postiženou mládež a dospělé při účasti na běžeckých závodech po celé České republice. V minulém roce to bylo např. v Pardubicích, v Hradci Králové, v Praze a ve Velkých Bílovicích. Nadace sanafriends navíc sponzoruje mladým sportovcům a sportovkyním invalidní vozík upravený pro tyto sportovní aktivity.

Sport pomáhá navozovat psychickou pohodu člověka a zlepšuje jeho zdravotní stav. Navíc ulehčuje sociální integraci těm, kteří v běžném životě často zůstávají mimo. Nadace sanafriends foundation podporuje od roku 2015 sociální angažovanost ve sportovní oblasti a přístup k masovému sportu pro postižené občany.