sanafriends - Pomáháme dál

Centrum sanaplasma Plzeň 27.10.2014

Pomáháme s integrací dětí s vývojovými poruchami do škol

Přibližně deset tisíc dětí v České republice nenavštěvuje mateřskou školu. Často se jedná o děti ze sociálně slabých rodin, jejichž vývoj je v určitých oblastech omezený. Tyto děti potřebují profesionální péči a podporu. Náklady na léčbu ale přesahují možnosti sociálně slabých rodin.
Od roku 1998 provozuje občanské sdružení Ponton v Plzni program péče a vzdělávání pro předškolní děti ze sociálně slabých rodin. Cílem tohoto rozsáhlého programu je zajistit rozvoj dětí správným pedagogickým vedením a tím je připravit na povinnou školní docházku. Nedílnou součástí programu jsou sportovní aktivity, léčebně pedagogická péče, zdravá výživa a poradenství pro rodiče.
sanafriends foundation podporuje občanské sdružení Ponton a jeho program Klubíčko. Nadace financuje dva projekty: Projekt „Mluvíš? Mluvím!“, jenž zahrnuje logopedickou péči pro děti s vývojovými vadami řeči a projekt „Sportem ku zdraví“, který výchovou k pohybu a sportu podporuje tělesný rozvoj dětí.