sanafriends - Pomáháme dál

Více než 60 účastníků Rett konference 14.11.2018

Více než šedesát účastníků projevilo zájem a navštívilo 13. října národní konferenci o Rettově syndromu (RS) v Praze. Rettův syndrom je vzácné neurologické onemocnění genetického původu postihující téměř výhradně dívky. Počáteční vývoj dítěte je do 6. - 18. měsíce obvykle normální. Následuje období zastavení až regresu dosavadního vývoje.

Jedním z hlavních problémů pro rodiny je komunikace se svými nemocnými dětmi, na což se především zaměřovala tato konference. Dr. Judy Wine, logopedka a uznávaná odbornice na augmentativní a alternativní komunikaci z Izraele (augmentativní a alternativní komunikace se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní), představila svůj celostní pohled na přístup ke komunikaci s dětmi s RS různými formami s užitím různých metod a obyčejných i sofistikovaných pomůcek.

Celá konference byla doplněna přednáškami dalších specialistů, lékařů a rodičů, kteří sdíleli a diskutovali své zkušenosti s dětmi s RS.

Nadace sanafriends spolupracuje se spolkem Rett Community od roku 2014. Podpora se zaměřuje zejména na pokrok v komunikačních a učebních technikách a dále na různorodé rehabilitační činnosti.

    http://www.rett-cz.com/