sanafriends - Pomáháme dál

Děti s Williamsovým syndromem zažily krásný rekondiční víkend 19.10.2018

Letošní setkání Willíka poslední zářijový víkend v lesním penzionu Podmitrov v Mitrově na Vysočině se opět velmi vydařilo. Děti i rodiče ocenili zejména výstup muzikoterapeuta Aleše Fuchse a cvičení a hry v režii Marie Magdoňové.

Kromě již zmíněné muzikoterapie a cvičení byly na programu pobytu i psychoterapeutické semináře pro rodiče, naučně zábavný program pro zdravé sourozence, výlet na hrad Mitrov nebo třeba jízda na koni. Vyvrcholením programu pro děti pak bylo v sobotu odpoledne velké putování za pokladem, kdy během procházky v lese musely plnit nejrůznější úkoly a podle získaných indicií nakonec nalezly poklad s ukrytými dobrotami.
Po celý víkend probíhala i individuální komunikace a sdílení informací mezi rodiči, sourozenci, prarodiči a dalšími blízkými. Ze strany rodin je velmi pozitivně hodnocena možnost setkávání v bezpečném prostředí.

Setkání se zúčastnilo celkem 14 rodin vychovávajících dítě s Williamsovým syndromem a 8 asistentů. Kromě toho se k pobytu připojily dvě další rodiny, jedna s holčičkou s dalším vzácným onemocněním (Apertovým syndromem) a druhá rodina s dívkou s Aspergerovým syndromem.

Spolek Willík sdružuje rodiny s dětmi postiženými velmi vzácným genetickým onemocněním - Williamsovým syndromem. Jen jedno z 20 000 narozených dětí přichází na svět s touto diagnózou, v České republice je postiženo několik desítek osob.
Tyto děti mají fyzické a psychické poruchy – syndrom je často spojen se srdečními a jinými potížemi. Protože se jedná o vzácné onemocnění a péče o postižené děti je náročná, potřebují rodiny podporu – poradenství, výměnu zkušeností, další vzdělávání. V tomto je už pět let podporuje nadace sanafriends foundation.