sanafriends - Pomáháme dál

Bezpečně do školy 22.02.2017

S pomocí nadace sanafriends foundation se 16 postižených dětí dostává bezpečně a pohodlně do školy.


Speciálně upraveným autem přepravují dobrovolníci postižené děti do škol už několik let. Jen v roce 2015 bylo 16 žaček a žáků s různými postiženími z obcí Tanvald, Velké Hamry, Lučany a Jablonec nad Nisou 1522krát dopraveno do okolních škol a následně domů. V řízení automobilu se střídají dva muži v důchodu, rodiče pomáhají s provozem a údržbou vozu.
Budoucnost této dopravy ale byla z finančních důvodů nejistá. Obce, ze kterých rodiny pochází, hradí polovinu nákladů. Rodiny samy si mohou dovolit platit jen malý příspěvek, jelikož nemoc dětí výrazně zatěžuje rodinný rozpočet. Z tohoto důvodu se nadace sanafriends foundation rozhodla v roce 2017 doplatit chybějící částku.
Dobrovolnická přepravní služba je velkou pomocí pro postižené rodiny. Sociální auto, jak ji nazývají místní, umožňuje dětem dostat se bezpečně do školy, která je velmi důležitá pro jejich další rozvoj. Ušetřený čas mohou rodiče strávit v práci nebo jej věnovat péči o další sourozence. Sanafriends foundation podporuje tuto iniciativu a oceňuje angažovanost všech dobrovolníků.