sanafriends - Pomáháme dál

Den vzácných onemocnění 22.02.2017

Vážení dárci,
blíží se datum 28. 2, kdy každoročně probíhá Den vzácných onemocnění.
Smyslem tohoto významného dne je ukázat široké veřejnosti i těm, kdo se podílejí na rozhodování o otázkách zdravotní a sociální péče, co vzácná onemocnění jsou a co znamenají pro život všech pacientů. Jako vzácná označujeme taková onemocnění, která se vyskytují v méně než pěti případech z 10 tisíc. Vzácnost jakéhokoli onemocnění je pro pacienty vždy handicapem. Většinou se jedná o málo známé a málo probádané nemoci. Vzácných diagnóz je popsáno mezi 6 a 8 tisíci. Každý rok je navíc popsáno několik stovek nových diagnóz.
Sanaplasma a její přidružená nadace sanafriends podporuje pacienty, kteří trpí nejrůznějšími vzácnými nemocemi, např. Hemofilií, Mukopolysacharidózou, Rettovým syndromem, Williamsovým syndromem a dalšími.
Rádi bychom organizacím a nadacím, s nimiž spolupracujeme, pomohli v tento den více, a proto o pomoc tímto žádáme i Vás.
Přijďte darovat krevní plazmu v úterý 28. 2. do jakéhokoli centra sanaplasmy. Právě z krevní plazmy se totiž vyrábí léky, které se používají na léčbu vzácných nemocí například hemofilie nebo poruchy imunity. Z každého jednoho odběru bude věnováno 200Kč organizacím a nadacím - patří mezi ně například sdružení Hemojunior či spolek Rett Community.
Děkujeme za pomoc a těšíme se na Vás!
Tým sanaplasma