sanafriends - Pomáháme dál

200 tisíc korun na podporu pacientů se vzácnou nemocí 08.03.2017

Biofarmaceutická společnost sanaplasma, která se ve svých centrech věnuje odběru krevní plazmy, připravila netradiční akci pro své dárce. Z každého odběru v Den vzácných nemocí, který celosvětově připadá na 28. února, byla věnovaná částka 200 Kč na podporu organizací, sdružující pacienty se vzácnou nemocí jako je například hemofílie. Celkem se během úterý ve všech devíti centrech sanaplasmy vybralo 212 800 Kč.

Vzácnou nemocí se obvykle označuje chronická a trvalá nemoc s velmi nízkým výskytem v populaci. Většina vzácných onemocnění je genetického původu a mnoho z nich se projevuje už v dětském věku. Přibližně třetina dětí se vzácným onemocněním se nedožije svých pěti let. V rámci Evropy jsou vzácné nemoci mnohdy definovány jako život ohrožující, jejichž prevalence je menší než pouhých 5 osob z 10 000. Mezi jejich nejčastější typy patří metabolické onemocnění, poruchy imunity, systémové autoimunitní onemocnění, revmatologické či endokrinní onemocnění.
Společnost sanaplasma již řadu let spolupracuje se sdruženími a organizacemi, které věnují pozornost pacientům se vzácnou nemocí. Jedná se především o pacienty s hemofilií, s rettovým syndromem nebo s mukopolysacharidózou. Sanaplasma, která se specializuje na odběry krevní plazmy, letos poprvé připravila možnost zapojit se pro své dárce a pomoci tak potřebným. Dne 28. února, v Den vzácných onemocnění, bylo z každého odběru krevní plazmy darováno 200 Kč vybraným organizacím, mezi něž patří například sdružení Hemojunior či Rett Community. „Jsme velmi potěšeni, že se naši dárci tak aktivně zapojili. Tím pádem jsme za pouhý jeden den vybrali částku 212 800 Kč, kterou nyní můžeme věnovat našim přidruženým organizacím. Rád bych proto všem zúčastněným poděkoval. Myslím, že se z této akce nakonec stane pěkná každoroční tradice,“ říká Frank Matalewski, jednatel ze společnosti sanaplasma.
Více o společnosti sanaplasma
Sanaplasma s.r.o. je česká biofarmaceutická společnost s devíti centry v České republice na odběr lidské plazmy. Centra se nacházejí v Brně, Pardubicích, Plzni, Liberci, Mostě, Zlíně, Ostravě, Ústí nad Labem a Olomouci. Sanaplasma s.r.o. je sponzorem dobročinné nadace sanafriends foundation.